Das Beckwerk søger akademiske samarbejdspartnere

Das Beckwerk søger akademiske samarbejdspartnere til arbejdet med
vores hovedwerk: Funus Imaginarium – en imaginær begravelse,
der finder sted i København 30. september 2010 – 17. januar 2011

Vi søger samarbejde med

1. forskere, professorer, lektorer og phd.-studerende inden for områderne:

kunsthistorie, historie, filosofi, litteratur og teatervidenskab…

2. studerende, der skal skrive speciale eller anden større opgave inden for ovennævnte områder.

I perioden 30. september 2010 – 17. januar 2011 finder Das Beckwerks hoved og afslutningswerk sted i samarbejde med bl.a. Glyptoteket, arkitekt Poul Ingemann, Københavns Kommune, præster, borgere m.fl. Læs mere om Funus Imaginarium på: http://dasbeckwerk.com/World_politics/Funus_Imaginarium/

Werket sætter en stor del af kunsthistorien, teaterhistorien og spørgsmålet om identitet og død fra Romerriget til nu i spil, filosofisk såvel som æstetisk.
I arbejdet med Funus Imaginarium er det derfor af største vigtighed for os at inddrage akademikere i selve det skabende arbejde, og derigennem bl.a. sætte en helt ny standard for samarbejdet mellem kunsten og akademiet.

Vi vil gerne fra nu og frem til werkets foreløbige afslutning stå i løbende dialog med eksperter på de områder, som werket berører.

Det er derudover vores håb, at en eller flere studerende vil følge werkets tilblivelse og gøre det til stof for jeres speciale, phd-afhandling eller anden form for større opgave.

Har du interesse i at samarbejde med Das Beckwerk, så henvend dig straks på:

tlf.: 61 71 81 26
e-mail: info@nulldasbeckwerk.com

Skriv et svar