Traineeforløb for humanister (SE NYE PARTNER organisationer)

Traineeforløb for humanister (SE NYE PARTNER organisationer)

til 15 ects point udbydes i Forårssemesteret 2010

Alle med relevante kompetencer kan søge de 15 frie pladser (læs mere nedenfor); men er udviklet for studerende på KA-tilvalget i Kreative processer/innovation
Ansøgningsfrist d.1.december.

 

Innovation ønskes fra humaniora studerende

Du kan få en trainee opgave med albuerum til at udvikle løsninger, med dine specifikke kompetencer. Organisationerne ønsker humanistiske kompetencer, dvs. du i praksis skal bruge din faglige og personlige bagage et spændende sted. Opgaverne vil formes efter dig!

Se hvem der var med sidste år: www.businessbeyondusual.dk

 

”Trainee” er en der lærer imens vedkommende arbejder, derfor har vi valgt at kalde forløbet traineeforløb fremfor praktik. Du får nemlig muligheden for at tilføre værdi til organisationen under forløbet, og dermed lærer mere du kan bruge fremover.

 

Opgaver (flere kommer til)

Organisation Sektor Opgave
Københavns Lærerforening Fagforening
www.klf-net.dk
Individuelt formet traineeship: f.eks. Lærerkulturer, 2-sprogede elever, samarbejde: se mere i vedhæfning
Dansk Industri

 

Interesse organisation

www.di.dk http://di.dk/Marked/CSR/Pages/default.aspx

Corporate Social Responsibility (CSR) og dets kobling til innovation for medlemsvirksomheder.
Venture Cup

 

NGO/entrepreneur konkurrence
www.venturecup.dk
Udvikling af levende branding koncept

se mere i vedhæfning

Ungdommens Røde Kors NGO

www.urk.dk

Koncept udvikling og Corporate Social Responsibility (CSR)
Katalyst

 

Offentlig virksomhed

http://katalyst.hum.ku.dk

http://katalyst.hum.ku.dk/
Karen Blixen Museet Turisme / Underholdning

www.karen-blixen.dk

Radikal udvikling af museet
se mere i vedhæfning
Brandhouse

 

Kommunikation

www.brandhouse.dk

Innovation af konkret kundebrand,
se mere i vedhæftning
E-Types

 

Kommunikation

www.e-types.dk

Hvordan tiltrækker man mere publikum til kulturbegivenheder gennem strategisk kommunikation og virkningsfuldt design.
Delacour-Dania Advokat firma

www.delacourdania.dk

Løsninger på kultur ændringer, kan være I forhold til rekruttering, men Individuelt formet traineeship
Fair 4 all Økologisk fairtrade mad

www.fair4all.dk/

Udvikling
Sociability Sociability Socialt ansvar

http://www.sociability.dk/

Branding og opmærksomhed

 

Creuna Digital bureau

www.creuna.dk

Kommunikation og medarbejderadfærd
Mind Lap Erhvervs- og økonomi ministeriet

www.mind-lab.dk

Innovation af den offentlige sektor.

 

ATP ATP
www.atp.dk
HR kommunikation og marketing

 

Alle opgave muligheder er indenfor københavnsområdet, er der rejseaktivitet dækkes det.

 

Hvem kan søge

Kandidatstuderende der har fulgt Modul 1 i Kreative processer og Innovation (og bestået eksamen ved fagets begyndelse). Interesserer du dig for kreative processer/innovation og har du forudsætninger, der svarer til modul 1 (dvs. har du teoretisk arbejdet med emnet, og har du arbejde i praksis med kreativitet kan du imidlertid også komme i betragtning (se mere om ansøgning nedenfor).

 

Ansøgning har man ikke taget modul 1, men ér kandidatstuderende

Har du ikke aflagt modul 1, skal din ansøgning vedlægges dokumentation for, at du har aflagt mindst én eksamen eller fulgt et relevant kursus, der konkret har behandlet ide-udvikling, og teori om innovation (kan også være 2 separate kurser). Har du opnået dine kompetencer inden for et praktisk arbejde med udvikling af nye koncepter eller innovation (f.eks. NGO arbejde, egen virksomhed, særligt studie arbejde), kan dette være adgangsgivende. Skriv det i ansøgningen.

 

Tidsplan over ansøgningsforløbet

1. december Ansøgningsfrist Sendes til Sarah Hansen på saha@nullhum.ku.dk
7. december 2-til-alle fordeling på plads Du får 2 emner, samtaler aftales individuelt
13. januar Deadline for match Her skal aftaler være på plads
15. januar Frist for tilmelding til KA-tilvalg Just in case
Uge 1+2 Traineeforløb starter 3 måneder, ca.30 timer I ugen.

 

Traineeforløbet, undervisning og eksamen

Traineeperiode: februar-maj 2010
Arbejdstid på 25-30 timer, afhængigt af opgaven og jeres individuelle forhandling.
Forløbet er SU-berettiget, men i øvrigt ulønnet.

Kontaktperson tilknyttes fra IKK, og for yderligere at bakke processen op, skal du midtvejs i traineeforløbet deltage i en samtale. Du skal derudover sende en kort rapport med mellemrum om fremdriften i dit traineeforløb.

 

Undervisning
Indledende koncentreret seminar i februar om ide-generering og samarbejde.
Forløbet afsluttes med eksamen på traineestedet og en fælles evaluering med hele holdet og organisationerne.

 

 

 

 

Tilmeldingsfrist og ansøgningsprocedure

For at tilmelde dig forløbet skal du send en ansøgning på mail senest d.1.december. Ansøgningen sendes til Sarah Hansen på mail saha@nullhum.ku.dk .

 

VIGTIGT: Din ansøgning skal indeholde:

1) En ansøgning, hvor du beskriver hvilke opgaver du kan og vil løse, og hvad du brænder for.

Du skal IKKE skrive en ansøgning til en bestemt organisation, da du vil blive matchet med opgaver du har kvalifikationer for og interesse i. Bemærk også at flere organisationer vil komme til end de ovennævnte.

2) Dit CV

3) Lav 3 vejledende prioriter af opgaver og organisationer, dem kigger vi på i matchningen.

 

Match

Traineeforløbet kommer konkret i stand ved en match proces hvor organisationen og du som ansøger, hver får 2 navne, som I skal finde hinanden ud fra. Dvs. du kommer til 2 samtaler. Dermed kan du fravælge nogen, men også risikere selv ikke at blive valgt.

   Hvis du ikke finder et match med dine 2 emner, er IKK ikke forpligtet til at supplere en ny, men dog meget motiveret (Kontakt i så fald Anders FB Jensen).

   Den endelige afgørelse kender du senest d.13.Januar, så med worst case senario har du indtil d.15. januar 2010 til at søge et andet KA-tilvalgsfag. Sidste år skete dette ikke!

 

 

Har du spørgsmål om faget:

Kontakt:
Anders FB Jensen

Ekstern Lektor i Kreative processer/Innovation
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
Mobil: 60897221,  
afbj@nullhum.ku.dk             

www.businessbeyondusual.dk

 

Ansøgning på mail senest d.1.december sendes til:

Sarah Hansen på saha@nullhum.ku.dk

Skriv et svar