instruktor ved Institut for kunst- og kulturvidenskab, kunsthistorie

Ved Afdelingen for kunsthistorie er tre studentermedarbejderstillinger som instruktor ledige til besættelse fra primo februar 2010 og indtil udgangen af forårssemesteret. Studerende, der læser kunsthistorie, vil fortrinsvis komme i betragtning til stillingerne. Instruktorerne skal varetage hjælpelærerfunktioner i forbindelse med undervisningen i Æstetik I (på 2. semester) samt Æstetik II og Metode II (på 4. semester), BA 2005. Der vil være mulighed for at forlænge ansættelsen i forhold til instruktorbehov på 1. semester, BA 2005 (revideret 2009), i efteråret 2010.
Hjælpelæreren deltager i den almindelige undervisning og planlægger selv på grundlag af denne og i samarbejde med faglærerne instruktortimerne, hvor de i undervisningen behandlede temaer, problemstillinger og tekster viderebearbejdes og diskuteres i mindre grupper af studerende. Det forventes at instruktorbehovet vil være størst i forbindelse med Æstetik II. Da eksamen i Æstetik II og metode II afvikles som en mundtlig eksamen, hvor de æstetiske og metodiske problemstillinger udfoldes i forhold til forskellige typer af billedkunstnerisk og arkitektonisk materiale, vil en del af instruktorens rolle være at igangsætte øvelser, som træner de studerende kompetencer i fagelementets værkanalytiske potentiale.
Instruktorfunktionen har både en faglig og social dimension. Instruktoren skal således medvirke til at tilegnelsen af det ofte abstrakte stof får en aktiv form samtidig med, at de studerende får mulighed for at øve sig i vidensdeling og styrke deres samarbejdsevner.
I forbindelse med instruktortimerne i Æstetik I deles holdet i 2 lige store grupper, der modtager ’instruktion’ hver for sig. I forbindelse med instruktortimerne i Æstetik II og Metode II deles hvert hold i 2 lige store grupper. Undervisningen i Æstetik II og Metode II ligger i dette forår 2 gange om ugen á 2 timer (med start i uge 5), ligesom instruktortimerne gør det. Der undervises i alt i 11 uger for alle kurser. For den enkelte instruktor udløser første kursus (inklusive forberedelse) 55 timer, samme kursus gentaget (men uden forberedelse) 22 timer, og for at følge undervisningen med lærer 33 timer. Hertil ydes ekstra 5 timer til møder med lærer og koordinering, i alt 115 timer. Timelønnen er 197,45 kr.
Yderligere oplysninger kan fås hos fagleder Jens Fleischer, fleischer@nullhum.ku.dk eller 35 32 81 93. Ansøgningen, som stiles til faglederen, skal være os i hænde senest tirsdag den 15. december 2009 kl. 12.00. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler torsdag den 17. og den fredag den 18. december.

Jens Fleischer
Fagleder for Kunsthistorie og Visuel Kultur

Den 23.11.2009

Skriv et svar