Studiekreds i ’Negativ dialektik’

Fagbeskrivelse: Studiekreds i ’Negativ dialektik’
– Efterår 2009
Post-strukturalisme og kritisk teori
Post-strukturalistisk teori har vundet frem i samfundsvidenskaben. Kritisk teori og
post-strukturalisme bliver ofte beskrevet som uforenelige teori-retninger (se Böhm
2007). Mange såkaldte post-strukturalistiske tænkere har inspireret af Nietzsche ikke
meget tilovers for dialektisk tænkning. Affirmation fremhæves over negation,
immanens overfor transcendens og sidstnævnte lægges dialektikken til last.
På trods af dette synes der at være mange sammenfald. Dette:
…Når Adorno understreger at kritik må være immanent og må komme indefra,
hvilket betyder at man at man må forpligte sig på- eller forlige sig med at være en del
af de ideologiske strukturer man kritiserer (Böhm 2007: 109), minder det om den
form for immanent kritik som mange post-strukturalister advokerer. Målet er gennem
begrebslige anstrengelser at gøre individuelle fænomener ikke-identiske med deres
egne begreber, ved at vise, hvordan disse fænomener er eller kan være mere end sig
selv (Adorno 2008: 40).
…Når det understreges at en bestemmelse af begrebet først lader sig gøre når man i
kendsgerningerne opdager den tendens, der peger udover dem… (Adorno 1994: 311),
og man associerer til symptomatologi og tendensanalyse.
…Når negativ dialektik defineres, ikke som en identitetsdialektik – men en ikkeidentitetsdialektik
(Adorno 2008: 6). Den beskriver måden hvorpå begrebet bevæger
sig mod dets modsatte – det ikke-begrebslige. Begrebet er altid mindre end, hvad der
subsummeres under det. Dette minder om det empiriske diktum man finder hos
Deleuze, når han skriver at ”relations are external to their terms”.
…Når Hegel kritiseres for ideen om at vi kan erkende virkeligheden i dens totalitet
som fornuftig helt ned i dens u-fornuftige individuelle komponenter. Dette kan
filosofien ikke længere opretholde som ideal. Men at sige, at al dialektisk tænkning
må forkastes som følge heraf, ville være at kaste barnet ud med badevandet. Vi kan
tænke dialektisk, men vare os for en hver form for sekulariseret teologi (Adorno
2008: 46), der vil sætte virkeligheden i dens helhed på begreb (alla Hegel).
Et frugtbart alternativ- eller supplement? En studiekreds!
Dette antyder at der, som Böhm gør opmærksom på, måske ikke er så mange
fundamentale skel mellem kritisk teori og post-strukturalisme, som nogle er
tilbøjelige til at mene, at der er (Böhm 2007: 109).
Ideen om at det kunne være frugtbart at supplere det post-strukturalistiske perspektiv
med indsigter fra kritisk teori er inspirationen for nærværende studiekreds.
Studiekredsen vil stille skarpt på Adorno og læse uddrag af hovedværket ’Negativ
dialektik’
Negativ dialektik
Adorno er en af de største teoretikere i morderne tid, der har tænkt filosofi, sociologi
og samtidige samfundsmæssige problemstillinger sammen. Hvor filosofien viser en
levende interesse i de givne samfundsmæssige forhold.
Studiekredsen vil derfor gennem en værklæsning af Adornos ’Negative dialectics’
diskutere, hvordan filosofien kan gøre sig gældende i aktuelle forhold og hvad negativ
dialektik giver af muligheder og udfordringer metodisk, når man har denne ambition.
Hvad vil det for eksempel sige at ”Udviklingen af indirekte metoder er den empiriske
socialforsknings chance for at nå udover den blotte konstatering og bearbejdning af
facadefakta” (Adorno 1994: 310)? Eller at Begrebsligheden overskrider
fælleskendetegnene? (s. 303)
Negative dialectics betragtes populært som Adornos hovedværk og han refererede
selv til negativ dialektik som en metodologi for hans ’materielle værker’ (Tiedemann
2008: xi, Adorno 2008: 5). Værket tilbyder en grundig indføring i de filosofiske
principper og ledetråde for Adornos bredt favnende filosofi og værker. Studiekredsen
sigter dermed efter at diskutere de grundantagelser og fundamentale filosofiske
standpunkter en negativ dialektik arbejder på baggrund af.
Studiekredsen ligger derfor op til overvejelser omkring filosofiens rolle (som negativ
dialektik) i projektskrivning og samtidsanalyser og metodiske udfordringer ved at
ville begrebsliggøre tendenser, der peger udover de givne forhold og være ambitiøs
nok til at ville lade dette være en kritisk ambition.
Studiekredsen vil imødekomme dette omsættelighedselement, ved både at koncentrere
sig om den negative dialektiks grundbegreber og analyser hvori disse arbejder og
konkretiseres. Således vil studiekredsen fostre diskussioner omkring, hvordan
filosofien kan være forskelsgørende analytisk, og hvordan man kan arbejde filosofisk
i egen projektskrivning.
Derudover sigter studiekredsen efter at træne filosofisk læsning, forståelse og dybde
ved netop at være organiseret omkring en værklæsning og give plads til fordybelse.
Formelle rammer
Studiekredsen fylder 7,5 ECTS, koordineres af de studerende og har 7×2
konfrontationstimer med ekstern lektor i filosofi fra KU Per Jepsen på DPU. Per
Jepsen har skrevet speciale om ’Oplysningens dialektik’, skriver PhD om
autonomibegrebet i Adornos filosofi og har studeret i Frankfurt bl.a. på Institut für
Sozialvorschung. Se publikationer: http://www.staff.hum.ku.dk/perj/
’Negativ dialektik’ er ikke oversat til dansk. Vi læser derfor værket på engelsk, men
det anbefales at man orientere sig i den tyske udgave.
I kredsen vil vi læse følgende uddrag af ’Negativ dialektik’:
• Introduction
• Part two: Negative dialectics. Concept and categories
• Part three: Models (undtaget ’World spirit and natural history) ? Freedom – on the metacritique of practical reason ? Meditations on metaphysics
Anbefalet læsning som ikke indgår i pensum:
Adorno: ’Lectures on negative dialectics’
Hegels logik
Poul Ferland: Det identiskes ophævelse i Adornos negative dialektik
Tilmelding
For yderligere info og- eller tilmelding til studiekredsen skriv til:
Thomasklem@nullgmail.com
Referencer
Theodor Wiesengrund Adorno: Negativ dialektik
Theodor Wiesengrund Adorno: “Sociologi og empirisk forskning” i L.-H.Schmidt
(red.): “Kritisk teori” i Det videnskabelige perspektiv, Kbh. 1994 (1991)
Theodor Wiesengrund Adorno: ”Lectures on negative dialectics”, Polity
Press 2008
Steffen Böhm (2007) ‘Reading critical theory’ in Campbell Jones and René ten Bos
(eds.) Philosophy and Organization. London: Routledge, pp. 1-17.
“Erkendelsens utopi ville være at åbne
det begrebsløse med begreber uden at
gøre det lig med dem”
(Th.W. Adorno, Negative Dialektik, 1966)
”Dialectics represents the attempt to
incorporate into philosophy whatever
is heterogeneous, philosophy’s other,
we might call it. To anticipate, we
might say it wishes to import the nonconceptual
into philosophy” (Adorno
2008: 57)
”…The task of philosophy, then …is to
concern itself with what is different from
itself…. Its task is not to reduce the entire
world to a prefabricated system of
categories, but rather the opposit, viz. To
hold itself open to whatever experience
presents itself to the mind.” (Adorno 2008:
74-75)

Gratis fest i Diamanten – VERDEN FOR EVIGT!

Tag dine venner, din læsemakker eller din tutorgruppe i hånden og kom og oplev Den Sorte Diamant, som du aldrig har set den før!

 

Live-musik i det tårnhøje atrium, visuals på de bølgende vægge og liggestole på balkonerne – Diamanten bliver svær at genkende, når dry martini-baren åbner og alverdens musikalske strømninger lukkes ind.

 

Den Sorte Diamant forvandler sig for en aften til en kosmopolitisk natklub-lounge og fyldes med musik, visuals, lyrik fra samlingerne og videokunst fra Det Nationale Fotomuseum, når Det Kongelige Bibliotek slår dørene op for semesterstartsfest for Københavns studerende – Verden for evigt!

 

Fredag 4/9 kl. 20-24 – Den Sorte Diamant – gratis adgang – halv pris på øl, bobler og dry martini-cocktails kl. 20-21

 

Læs mere på www.studentsonly.dk


MUSIK
Fagget Fairys (live)
Fuzzy (live)
Master Fatman (dj)
Bjørn Svin
Erdogan Trio (balkantrio)

ORD
Thomas Levin (skuespiller)
Gordon Inc. (digter)

SOLISTOPTRÆDENER PÅ HAVNEFRONTEN
Simona (percussion)
Aida Nadeem (vokal)

Download flyer

7 challenges to Europe – EURECO Distinguished Lecture Series

Are you interested in the EU and Europe? Do you want to learn more about political, cultural, social and legal challenges facing Europe today? Would you like to earn a diploma for your efforts? Then you should participate in the EURECO Distinguished Lecture Series!

  Læs videre “7 challenges to Europe – EURECO Distinguished Lecture Series”

Calling for papers: Veiled Constellations: The Veil, Critical Theory, Politics, and Contemporary Society

Call for Papers

Veiled Constellations:

The Veil, Critical Theory, Politics, and Contemporary Society

“http://www.veiledconstellations.com/callforpapers.html”

Seymour Schulich Building

York University

Toronto, Canada

June 3-5, 2010

co-sponsored by:

Department of Political Science (graduate program)

Centre for Human Rights

Graduate Students’ Association

Centre for Refugee Studies

Department of Sociology (graduate program)

Department of Communication and Culture (graduate program)

York University

Overview

This conference offers a forum to problematize the prevailing discourses Læs videre “Calling for papers: Veiled Constellations: The Veil, Critical Theory, Politics, and Contemporary Society”

Virginia Woolf på Bryggen

 

Bølgerne

 

– frit efter Virginia Woolf.

Nycirkus under åben himmel

 

En fortælling om at frygte livet eller gribe det. Fra de første filipenser og

drømmerier til livets allersidste skumsprøjt.

 

4/9 – 8/9 kl. 19 (5/9 kl. 17) på AFUK, Kigkurren 3, Islands Brygge.

Billetpris: Unge under 25: 40kr, over 25: 60kr

 

Nycirkus og poesi.

 

”Bølgerne ”er en halsbrækkende poetisk fortolkning af Virginia Woolfs ”The Waves,”,

1930. Nyskrevet og instrueret af Jacob Cold og udviklet i selskab med scenograf

Rasmus Cold samt et enestående hold af jonglører, trapez-, reb-, pæl- og

stroppeartister. Resultatet er en øm men nådesløs rejse gennem menneskelivet fra

fødsel, barndom og ungdom til modenhed, alderdom og død. Hvilke kræfter er de

stærkeste i tilværelsen: Fællesskab eller ensomhed? Frygt eller mod? Livets

sammenhæng eller kaos?

 

Fætrene Jacob og Rasmus Cold vil med forestillingen undersøge det moderne

menneskes flossede sjæl, udspændt mellem hjemstavnsnostalgi (”Giv os Danmark

tilbage!”) og frihedstrang. Det højaktuelle spørgsmål er: Hvem overlever og hvem

går under i en verden uden grænser?

 

Jacob Cold har instrueret flere ny nycirkusforestillinger med gruppen Fan-atticks i

Stockholm og Rasmus Cold er scenograf på en række film og flere af landets store

scener. Forestillingen er vokset frem i iværksættermiljøet omkring Akademiet For

Utæmmet Kreativitet, der er stolte af på denne må at kunne markere Islands

Bryggens 100 års jubilæum (4-6 september)

 

Medvirkende: Ken Harrison, Line Palisgård, Gustaf Rossell, Anders Skat Henningsen,

Lisa Marie Ødegård, Marie Groth Wos.

Yderligere information om BØLGERNE:

Instruktør Jacob Cold Tlf. 21646907, boelgerne@nullgmail.com

www.boelgerne.dk

 

Kultur – byplanlægning – social ansvarlighed

SF i København inviterer til stort debatmøde tirsdag den 1. september.
Det foregår på Islands Brygge kulturhus fra kl. 19-21, og vi håber at se dig og til en forrygende paneldebat om byens fremtidige udvikling. Tag endelig en eller flere med!
Kan kunst og kultur være motor for Københavns udvikling? Kan opfindsom og kreativ byplanlægning fremme fællesskaber og social ansvarlighed?
Disse og mange andre spørgsmål vil vores panel besvare og diskutere – og du kan være med til at præge debatten!

Panelet vil bestå af:
Preben Brandt. Formand for rådet for socialt udsatte samt forfatter til ’Byen og social ulighed’
Simon Brückner. Konstitueret bylivschef, By & Havn
Louise Seibæk. Teaterchef, Dansescenen
Thomas Kock. Polyform arkitekter

SF’s borgmester og spidskandidat Bo Asmus Kjeldgaard byder velkommen!
havnebadet

Offentlig foredragsrække: Scandinavian Enlightenment in Mind and Literature

I tilknytning til et åbent kursus for KA-studerende og internationale studerende afholder Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab i samarbejde med Saxo-instituttet i efteråret en række offentlige torsdagsforedrag.
Alle er velkomne!
Kontakt: Peter Christensen Teilmann:pchristensen@nullhum.ku.dk

Torsdag 10/9 kl. 11.00-12.00, auditorium 22.0.11
Scandinavian Enlightenment in an European Context
Thomas Bredsdorff, Professor, University of Copenhagen

Torsdag 17/9 kl. 11.00-12.00, auditorium 22.0.11
Enlightenment and Tolerance
Lasse Horne Kjældgaard, Associate professor, University of Copenhagen

Torsdag 24/9 kl. 11.00-12.00, auditorium 15.1.30A
Enlightenment and the Danish National Identity – The long Shadow of the Molesworth-affair 1694
Sebastian Olden-Jørgensen, Associate professor, University of Copenhagen

Torsdag 1/10 kl. 11.00-12.00, auditorium 22.0.11
Ludvig Holberg and the Heritage of Enlightenment European legal Culture
Hanne Petersen , Professor, University of Copenhagen

Torsdag 8/10 kl. 11.00-12.00, auditorium 15.1.30A
18th Century Print Culture: What’s Old and What’s New?
Jens Bjerring-Hansen, Ph.D.Student, University of Copenhagen

’Stipendium til University of Virginia’

Til studerende ved litteraturvidenskab

Jeg vil gerne hermed gøre opmærksom på muligheden for at søge støtte til studier ved University of Virginia, USA.

Med venlig hilsen

Martin Zerlang

 

S. Gønge Virginia Fellowship Fund – Litteratur, Jura, MBA til et eller flere års videregående studier på kandidat- eller Ph. D.- niveau ved University of Virginia’s (UVa) School of Law, eller Darden Graduate School of Business eller College of English Language and Literature. Tre stipendier uddeles årligt og udgør mindst US $ 15.000 per modtager (evt. mere om der er behov herfor). Der vælges max én modtager fra hvert angivet fakultet.

Her er en oversigt over alle underviserne på College of English Language and Literature med korte beskrivelser af deres forskningsprofil:
http://www.engl.virginia.edu/faculty/

Aktuelle oplysninger om forholdene på College of English Language and Literature kan indhentes hos Morten Hansen, der pt er stipendiat på stedet: ingenlyd@nullgmail.com

 

Ansøgning fremsendes til Peter Erling Nielsen, Økonomisk Institut, Studiestræde 6, 1455 København K.


Ansøgningsfristen er fredag den 4. september 2009 kl. 12.00. Alt indleveret materiale bør være på engelsk, da det skal videresendes til det ansøgte universitet.

Samtale med de bedst kvalificerede ansøgere vil finde sted  den 14. eller 15.   september 2009 fra kl. 14

 

’Stipendium til University of Virginia’

Til studerende ved litteraturvidenskab
Jeg vil gerne hermed gøre opmærksom på muligheden for at søge støtte til studier ved University of Virginia, USA.
Med venlig hilsen
Martin Zerlang

S. Gønge Virginia Fellowship Fund – Litteratur, Jura, MBA til et eller flere års videregående studier på kandidat- eller Ph. D.- niveau ved University of Virginia’s (UVa) School of Law, eller Darden Graduate School of Business eller College of English Language and Literature. Tre stipendier uddeles årligt og udgør mindst US $ 15.000 per modtager (evt. mere om der er behov herfor). Der vælges max én modtager fra hvert angivet fakultet.
Her er en oversigt over alle underviserne på College of English Language and Literature med korte beskrivelser af deres forskningsprofil:
http://www.engl.virginia.edu/faculty/

Aktuelle oplysninger om forholdene på College of English Language and Literature kan indhentes hos Morten Hansen, der pt er stipendiat på stedet: ingenlyd@nullgmail.com

Ansøgning fremsendes til Peter Erling Nielsen, Økonomisk Institut, Studiestræde 6, 1455 København K.

Ansøgningsfristen er fredag den 4. september 2009 kl. 12.00. Alt indleveret materiale bør være på engelsk, da det skal videresendes til det ansøgte universitet.
Samtale med de bedst kvalificerede ansøgere vil finde sted den 14. eller 15. september 2009 fra kl. 14

24. – 29. AUGUST 2009 POP OUT : COPENHAGEN DANISH-GERMAN ART WEEK

Warehouse 9
Kødbyen, over for Øksnehallen, Halmtorvet 13, København
24. – 29. august 2009

Åbningstider:

Man – Lør kl. 11- 19

Program:

Monday, 24th August – OPENING – 8 pm

Welcoming /
Christian Baukhage / Leder Presse- og Kulturafdeling / Den Tyske Ambassade København
Jørgen Callesen / ARTISTIC DIRECTOR / Warehouse 9

Introduction /
Sabine Aichele-Elsner / art historian / Galerie ARTAe Leipzig
Music / DJ Hairwerk

Wednesday, 26th August – ArtistTALK – 8 pm
Hakon Danielsen (Copenhagen) and Enrico Niemann (Berlin)

Friday, 28th August – ArtistTALK – 8 pm
Morten Blyme (Copenhagen) and Metulczki (Leipzig)

Saturday, 29th August – 8 pm
Danish Absinth Society proudly presents:

With friendly support of:
Warehouse 9, Danish Arts Council, Deutsche Botschaft of Copenhagen, Danish Absinth Society

 

I POP OUT: Copenhagen udstilles værker af tolv kunstnere fra Berlin, København,
Dresden, Leipzig og New York. Udstillingen byder på en spændende alsidighed i form
af de mange forskellige kunstarter – maleri, tegning, skulptur, installation og video
samt de store indholdsmæssige og kulturelle variationer i den udstillede kunst.
POP OUT betyder ikke, at vi kort skeler til hinandens kulturer, men snarere at vi
møder og beriger hinanden og udveksler erfaringer på tværs af landegrænser. Denne
dansk-tyske udstilling skaber rammerne for en udveksling på et kunstnerisk,
samfundsmæssigt og venskabeligt plan.

Spændingsfelterne mellem de udstillede malerier rækker fra det abstrakte (Sonomi
Kobayashi, Udo Klenner) til det figurative (Claudia Hauptmann, Coco Electra),
fra det mere støjende (Michael Illo) til det poetiske, fra det trashy til det
fint detaljerede. Mødet mellem malerierne åbner for noget mystisk, gådefuldt,
fortællende, humoristisk og frem for alt levende. Når man som tilskuer møder
Metulczkis æstetiske shellakbilleder, Morten Blymes symbolske malerier og Sebastian
Osterhaus’ humorfyldte tegninger bliver man udfordret og inspireret til refleksion.
Bettina Lüdickes fint bearbejdede, filosofiske trådskulpturer og Håkon Danielsens
skæve, surrealistiske skulpturer indtager rummet og repræsenterer to meget
kontrastfyldte og stærke kunstpositioner. Netop via dette møde fremhæves værkernes
forskelligartede kvalitet og beriger således tilskueren. Den tyske kunstner Enrico
Niemann har udviklet en særlig teknik i sine foliemalerier, hvor han udforsker
en ny og kunstnerisk afbildning af den menneskelige hud. Hans helt unikke
installationer lever i kraft af den særlige lag-på-lag-bearbejdning af materialet,
af de mulige, subjektive associationer til fx det neurologiske og biologiske
og ikke mindst i kraft af lyset. I Ronald Gerbers video “Spiegelpyramide” optræder
tre meget forskellige kunstnertyper, som alle er nået til et punkt i deres
kunstneriske udvikling, hvor et og samme kunstværk er det næste logiske skridt:
nemlig spejlpyramiden, som der i øvrigt kun bliver talt om i løbet af den 40 minutter
lange film (tysk med engelske undertitler).

Onsdag og fredag er der ArtisTALK  begge aftener med en dansk og en tysk kunstner.
Her bliver kunstnerne præsenteret, de fortæller om deres fremgangsmetoder, deres
ideer og deres udvikling, og de svarer på spørgsmål fra publikum.
Onsdag d. 26. august kl. 20 præsenteres den norskfødte skulptør og maler Håkon Danielsen,
som er bosat i København, samt installationskunstneren Enrico Niemann fra Berlin.
Fredag d. 28. august kl. 20 mødes de to malere Morten Blyme fra København og Metulczki
fra Leipzig. Samtalerne bliver oversat efter behov.

Vi glæder os til jeres besøg i de nyåbnede lokaler i Warehouse 9 over for Øksnehallen,
Halmtorvet 13! Udstillingen er åben dagligt fra kl. 11 – 19. Alle er hjerteligt
velkomne ved åbningen d. 24. august kl. 20, til de to ArtisTALKs og til den afsluttende
fest lørdag d. 29. august!

“POP OUT : Copenhagen” er iværksat af Galerie ARTAe i Leipzig og er blevet en realitet
takket være venlig støtte fra Warehouse 9, Danish Arts Council, TUBORG, Den Tyske
Ambassade København,  Scandlines, Det Danske Absint Selskab
og Henriette Erbs.

Sabine Aichele-Elsner MA