Idrætskonsulent- og kulturkonsulent søges til Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune søger idrætskonsulent og kulturkonsulent

Høje-Taastrup Kommune er ved at sætte et nyt stærkt hold af konsulenter til at stå for udviklingen af kultur- og idrætslivet i kommunen. Derfor søger vi en idrætskonsulent og en kulturkonsulent pr. 1. november 2009.

 
Fritid og Kultur har samarbejde med over 100 foreninger og har ansvaret for kommunens idræts- og fritidsfaciliteter, fritids- og ungdomsklubber, kulturhuse, Taastrup Teater, musiske skoler, biblioteksvæsnet, samt Kroppedal Museum. Fritid og Kultur beskæftiger 10 ansatte på rådhuset.

 

Idrætskonsulent

 

Fritid og Kultur søger en engageret og udviklingsorienteret idrætskonsulent til en kommune, der har sat idræt, motion og bevægelse højt på dagsordenen. Idrætslivet i Høje-Taastrup Kommune er kendetegnet ved en høj grad af brugerindflydelse og vi søger derfor en konsulent, som kan være med til at motivere og udvikle foreningerne.

 

Vil du være:

 • Drivkraften i udviklingen af en ny idræts- og bevægelsespolitik. 
 • Igangsætter og udvikler af mange nye projekter og aktiviteter inden for idræt og motion.
 • Opsøgende konsulent og samarbejdspartner for idrætsforeninger, Idrættens Samråd og idrætsanlæg.

Så er det er dig Høje-Taastrup Kommune søger!

 

Primære arbejdsopgaver:

 • Projekter for udviklingen af den organiserede og selvorganiserede idræt. 
 • Partnerskabsudvikling mellem skole, fritidsordninger og foreningsidrætten i samarbejde med idræts- og bevægelseskonsulenten.
 • Klubudvikling og foreningsstøtte samt rådgivning af foreninger om folkeoplysningsloven.
 • Udarbejdelse af politiske oplæg indenfor Fritid og Kultur.
 • Konsulent for Idrættens Samråd.
 • Driftsopgaver indenfor Fritid og Kultur.

Du skal have følgende kompetencer:

 • Solid erfaring fra frivilligt foreningsarbejde.
 • Erfaring med projektledelse og dokumenterede evner til at formidle budskaber både mundtligt og skriftligt til mange målgrupper.
 • Gode analytiske evner.
 • Evnen til at koordinere, skabe sammenhæng, overblik og resultater i projekter med mange aktører og høj brugerinddragelse.
 • Kendskab til og fornemmelse for samspillet mellem kommune og det frivillige foreningsliv.

Kulturkonsulent

Fritid og Kultur søger en engageret og udviklingsorienteret kulturkonsulent til udviklingen af kommunens kulturliv – herunder til videreførelsen af kulturens rolle som byudvikler og dynamo. Kulturlivet i Høje-Taastrup Kommune er kendetegnet ved stor variation i tilbuddene, decentrale løsninger og engagerede ildsjæle.

 

Vil du være:

 • Drivkraften i udviklingen af en ny kulturpolitik. 
 • Igangsætter og udvikler af mange projekter og aktiviteter inden for kultur.
 • Opsøgende konsulent og samarbejdspartner for kulturelle foreninger, kulturelt samråd og kulturinstitutionerne.

Primære arbejdsopgaver:

 • Projekter til udvikling af kulturlivet i kommunen.
 • Rådgivning af kulturelle foreninger og kommunale kulturinstitutioner.
 • Konsulent for Kulturelt Samråd og for Samrådet for Øvrige Foreninger.

Du skal have følgende kompetencer:

 • Solid erfaring fra kulturlivet og deltagelse i kulturelle foreninger.
 • Gode analytiske evner.
 • Evnen til at koordinere, skabe sammenhæng, overblik og resultater i projekter med mange aktører og høj brugerinddragelse.
 • Erfaring med projektledelse og dokumenterede evner til at formidle budskaber både mundtligt og skriftligt til mange målgrupper.
 • Kendskab til og fornemmelse for samspillet mellem kommune og det frivillige foreningsliv.

For begge stillinger gælder:

 
At vi tilbyder et afvekslende job blandt fagligt dygtige og positive kollegaer, et job med gode muligheder for personlig og faglig udvikling samt et godt arbejdsmiljø med en afslappet atmosfære – også i stressede situationer.

 

At du som person:

 • Kan arbejde selvstændigt og i team.
 • Er udadvendt og har lyst til at arbejde med frivillige ildsjæle.
 • Er målrettet og struktureret i din arbejdsstil.

Høje-Taastrup Kommune tilbyder gratis sundhedsordning til alle ansatte, som bl.a. omfatter fysioterapi, fri adgang til motionscenter og meget mere.

 

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingerne er på 37 timer ugentligt. Aften- og weekendarbejde må påregnes. Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst og i overensstemmelse med reglerne om Ny Løn.

Vil du vide mere:

 

Hvis ovenstående har fanget din interesse, og du ønsker yderligere oplysninger om stillingerne, kan du henvende dig til fritids- og kulturchef Jan Milandt på tlf. 4359 1320 eller administrativ koordinator Stig Jørgensen på tlf. 43591450. Jobprofil kan rekvireres via Ninals@nullhtk.dk

Vi forventer, at de nye konsulenter tiltræder stillingen d. 1. november 2009.
Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 38 og 39.

Ansøgningsfristen er den 11.september 2009 kl. 12.00.

Send din ansøgning med bilag til:
Høje-Taastrup Kommune
Fritid og Kultur
Bygaden 2
2630 Taastrup
mrk. ”kulturkonsulent” eller ”idrætskonsulent”
eller på E-mail: Ninals@nullhtk.dk

Skriv et svar