’Stipendium til University of Virginia’

Til studerende ved litteraturvidenskab

Jeg vil gerne hermed gøre opmærksom på muligheden for at søge støtte til studier ved University of Virginia, USA.

Med venlig hilsen

Martin Zerlang

 

S. Gønge Virginia Fellowship Fund – Litteratur, Jura, MBA til et eller flere års videregående studier på kandidat- eller Ph. D.- niveau ved University of Virginia’s (UVa) School of Law, eller Darden Graduate School of Business eller College of English Language and Literature. Tre stipendier uddeles årligt og udgør mindst US $ 15.000 per modtager (evt. mere om der er behov herfor). Der vælges max én modtager fra hvert angivet fakultet.

Her er en oversigt over alle underviserne på College of English Language and Literature med korte beskrivelser af deres forskningsprofil:
http://www.engl.virginia.edu/faculty/

Aktuelle oplysninger om forholdene på College of English Language and Literature kan indhentes hos Morten Hansen, der pt er stipendiat på stedet: ingenlyd@nullgmail.com

 

Ansøgning fremsendes til Peter Erling Nielsen, Økonomisk Institut, Studiestræde 6, 1455 København K.


Ansøgningsfristen er fredag den 4. september 2009 kl. 12.00. Alt indleveret materiale bør være på engelsk, da det skal videresendes til det ansøgte universitet.

Samtale med de bedst kvalificerede ansøgere vil finde sted  den 14. eller 15.   september 2009 fra kl. 14