Fagrådsmøde d. 29-04-2009 for Kunsthistorie

Indkaldelse til

Fagrådsmøde

Onsdag d. 29. april fra 11-13

Lokale 21.4.26

 

Dagsorden:

 

1. Formalia

– Valg af referent

– Godkendelse af dagorden

– Godkendelse af referat fra mødet d. 01-04-2009

 

2. Nyt fra studienævn

 

3. Nyt fra stående fagudvalg

– Undervisningsplanlægning

 

4. Orientering om møde d. 23-04 med Rasmus Kjærboe vedr. vores forslag til ændringer til Studieordningen BA 2005

 

6. Brug af kukua.dk

 

7. Evt.

 

Eventuelle indlæg, ændringer eller kommentarer sendes til vibeke.k.hansen@nullhotmail.com senest d. 28 april

Skriv et svar