Udstilling om Johannes Ewald

Han var allerede i sin egen levetid en myte og er kendt for at være Danmarks første moderne forfatter. Digteren Johannes Ewald hyldes med en lille og intim særudstilling på Bakkehusmuseet på Frederiksberg. Udstillingen “Håb og Erindring” søger ind i litteraturen og sætter fokus på Ewalds forfatterskab samt billedkunstens og musikkens fortolkninger af Ewalds forfatterskab.

Ewald blev ikke særlig gammel, men nåede at sætte et eftertrykkeligt præg på dansk litteratur og fremstår i dag som skaber af noget af det mest sublime i dansk digtning. Bakkehusmuseet fremviser billedkunst, bøger – herunder førsteudgaver – samt personlige genstande, der knytter sig til digteren og forsøger dermed at visualisere forfatteren, poeten og dramatikeren Johannes Ewald. I forbindelse med udstillingen er der udgivet et katalog med tekster om Ewalds forfatterskab af Peer E. Sørensen, om Ewald og musikken af Sten Høgel og om Ewald og billedkunsten af Gertrud With. Dertil kommer digte af forfatterne Per Højholt og Morten Søndergaard.

Johannes Ewald og Bakkehusmuseet
Ideen til udstillingen kommer fra museumsleder Gertrud With, der i samarbejde med forfatteren Morten Søndergaard og professor i litteraturhistorie Peer E. Sørensen, arrangerer en række foredrag, koncerter og et seminar i forbindelse med udstillingen. ”Bakkehusmuseet er et litterært, kulturhistorisk museum indrettet i det hjem, hvor Kamma og Knud Lyne Rahbek boede i begyndelsen af 1800-tallet. Her skabte ægteparret et møde- og fristed for den danske guldalders store kulturpersonligheder. Ewald døde i 1781 og kom derfor aldrig selv på Bakkehuset. Men Knud Lyne Rahbek var en stor beundrer af digteren Johannes Ewald og trykte og fortolkede udvalgte værker af Ewald i sine tidsskrifter Ny Minerva og Den Danske Tilskuer. På museet findes en hel stue med genstande, der er knyttet til digteren samt en fin samling bøger af og om Ewald. På den baggrund var det oplagt for Bakkehusmuseet, at sætte fokus på digteren”, fortæller Gertrud With.

Morten Søndergaard: Ewalds livsopfattelse appellerer til os i dag
”Jeg husker, da vi læste Johannes Ewalds digt Rungsteds Lyksaligheder tilbage i folkeskolen. Det gjorde dybt indtryk på mig. Sproget havde en rytme og musikalitet, som var så kropslig og sanselig, at jeg følte, at jeg dansede. Ewald fascinerer os den dag i dag, fordi han kommunikerer på samme måde, som vi gør i dag. Han inkarnerer en livshistorie, der er fragmentarisk, og han beretter, i smukke billeder, om forvirrede følelser og en oplevelse af livet som kaotisk. Han er den første moderne digter, der træder ud af forfatterrollen og bliver et rigtigt menneske med en subjektiv stemme”, fortæller Morten Søndergaard, der læser op af sine digte på Bakkehusmuseet mandag d.23. februar og onsdag den 15.april.

Udstillingen “Håb og Erindring” kan opleves på Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé 23, Frederiksberg fra 6. februar og frem til 24. Maj 2009. Der er åbent tirsdag til søndag kl. 11-16.

Entré: Voksne: 30 kr. / Børn: 1 kr. Mandag 23. februar arrangeres et heldagsseminar for folk med særlig interesse i Johannes Ewald og i løbet af foråret, kan man opleve en række foredrag, musikalske og litterære indslag. Læs mere om arrangementerne på www.bakkehusmuseet.dk.

Skriv et svar