Body-Art-Index – Kroppen taler sit eget sprog

Seminar program med abstracts:

Body Art Index – Kroppen taler sit eget sprog er et forsknings- og udviklingsprojekt som tager afsæt i Museet for Samtidskunst erfaringer med formidling og undervisning af samtidskunst til børn og unge. Seminariet er et led i dette projekt, hvor vi kaster et åbent blik på de muligheder og erfaringer andre vidensgrene tilbyder. Seminariets foredragsholdere vil således ikke konkret forholde sig til museumsformidling, men vil tage udgangspunkt i deres enkelte vidensområder.

Tid: 27. november 2008, kl. 14.00 – 18.00

Sted: Auditorium ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier. Roskilde Universitetscenter, indgang bygning 41. Se ankomst på: http://www.ruc.dk/ruc/omruc/ankomst/ruc-kort

OBS! OBS! vær opmærksom på, der er få parkeringspladser tæt ved bygningen og at man får en bøde hvis man holder uden for de afmærkede områder.

Tilmelding: Tine@nullsamtidskunst.dk. Gratis deltagelse. Begrænset antal pladser.

OBS! send programmet ud i dit netværk, der er stadig ledige pladser

Arrangør: Museet for Samtidskunst, Stændertorvet 3 D, Roskilde, tlf. 46 31 65 70, www.samtidskunst.dk.

Projektansvarlige: Tine Seligmann og Tanya Lindkvist, Museet for Samtidskunst.

Program

Kl. 13.30-14.00:

Ankomst, frugt & vand

Kl. 14.00-14.20:

Tine Seligmann, Museet for Samtidskunst, præsenterer dagens program, Body-Art-Index og oplægsholderne.

Kl. 14.20-15.00: Karin Lorentzen, billedhugger

En skulptur er ikke et menneske, men en skulptur er heller ikke et møbel. I mine værker undersøger jeg grundvilkåret ”at være her i verden”. Værkerne er ofte konkrete åbne strukturer. Aftryk og spor fra processen er en essentiel del af skulpturernes udsagn. Jeg anvender kroppen som min modstand og mit redskab. I oplægget vil jeg tage udgangspunkt i min værkproduktion og herigennem tale om perspektiv, sansning, bevidsthed og rumlighed – en fysisk måde at begribe verden på.

Karin Lorentzen, Billedhugger. Lorentzen bruger skulpturen til at undersøge og udtrykke sine personlige oplevelser af, hvad det vil sige at være tilstede i verden. Hendes værker synliggør kropslige erfaringer og kroppens betydning for vores sansning af omverden.

Kl. 15.00-15.45: Dan Zahavi, Professor, dr.phil

I mit foredrag vil jeg skitsere en række grundtræk ved den fænomenologiske undersøgelse af kroppen. For fænomenologer som Husserl, Sartre og Merleau-Ponty er kroppen på afgørende vis involveret i vores relation til verden, i vores relation til andre, og i vores relation til os selv. Kroppen er, om man vil, omdrejningspunktet for forståelsen af verden, andre og en selv. Foredraget vil søge at eksemplificere og konkretisere denne kropslige multi-dimensionalitet.

Dan Zahavi, Professor, dr.phil., og Centerleder ved Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning. Zahavis forskning har særligt fokus på fænomenologi, bevidsthedsfilosofi og kognitionsforskning.

Kl. 15.45 – 16.10: Pause, kaffe, kage og skulptur.

Kl. 16.10-16.55: Helene Illeris, Lektor i Visuel Kultur og Billedkunst

Foredraget vil indkredse en performativ tilgang til æstetiske læreprocesser, hvor iscenesættelse af relationsmuligheder står centralt. Det betyder, at kravet om kropslig autenticitet sættes i parentes til fordel for ’identitet’ som noget, man kan lege med alt efter hvilke relationer, man vælger. Gennem fokus på det performative ophæves kunstpædagogikkens ’krav’ til beskueren om spontan og dybtfølt respons på værkerne, og det giver mulighed for at udforske andre positioner end dem, man sædvanligvis søger tilflugt i som ’kunstpublikum’.

Helene Illeris, Lektor i Visuel Kultur og Billedkunst ved Danmarks Pædagogiske Universitet og ph.d. i billedpædagogik, DPU. Illeris forsker og arbejder med billedpædagogik og kunstformidling samt visuel kultur som pædagogisk fagområde, kunstteori og æstetik.

Kl. 16.55-17.40: Thomas Eisenhardt, koreograf og danser

Bevidsthed er ikke tanke. Bevidsthed kommer før. Du kan opleve at tænke, ligesom du kan opleve at føle, lugte eller høre. Jeg vil ud fra mine erfaringer, gennem 25 års arbejde som koreograf og danser, tale om kroppen som kommunikator og receptor, om iscenesættelse af kunstneriske oplevelser og om dikotomien mellem oplevelse og forståelse. Oplægget vil indeholde konkrete eksempler på, hvad et bevidst valg af sansebrug gør ved vores virkelighedsopfattelse og ved vores ageren i verden.

Thomas Eisenhardt, koreograf, danser og kunstnerisk leder af ÅBEN DANS productions. Eisenhardt arbejder eksperimenterende med moderne dans som et kropsligt og nonverbalt medie i et felt, der spænder sig ud mellem performance, skuespil, musik og billedkunst.

Kl. 17.40-18.00: Afrunding og opsummering.

Body-Art-Index er støttet af Kulturarvsstyrelsen

Skriv et svar