Referat af kunsthistories fagrådsmøde den 5. okt. 2009

Fremmødte: Anna, Charlotte, Nina

1. Formalia

– Valg af referent: Nina

– Godkendelse af dagorden

– Godkendelse af referat fra mødet d. 01-04-2009

2. Nyt fra studienævn

3. Nyt fra stående fagudvalg

– Undervisningsplanlægning: der er i fagudvalget lydhørhed overfor de forslag til forbedring af undervisningsplanen, der kom frem på sidste møde (jf. referat fra 16. sep.)

4. Valg til de kollegiale organer og valgansvarlig – valget faldt på Nina

5. Evt.: grundet det meget lille fremmøde lavede vi en brainstorm på, hvordan vi fremover kan lokke flere til at deltage i møderne

Fagrådsmøde den 5. okt

Indkaldelse til

Fagrådsmøde

Mandag den 5. oktober fra 13-14

Lokale 21.0.18

Dagsorden:

1. Formalia

– Valg af referent

– Godkendelse af dagorden

– Godkendelse af referat fra mødet d. 01-04-2009

2. Nyt fra studienævn

3. Nyt fra stående fagudvalg

– Undervisningsplanlægning

4. Valg til de kollegiale organer og valgansvarlig

5. Evt.

Eventuelle indlæg, ændringer eller kommentarer sendes til anneha122@nullm7.stud.ku.dk  senest d. 2 okt

Referat af kunsthistories fagrådsmøde 16.sep.09

Referat af fagrådsmøde 16. sep. 2009

Fremmøde: 7 personer (5 fra BA delen 2/3 år og 1 fra visuel kultur KA og 1 fra kunsthistorie KA)

Dagsorden: Ingen dagsorden.

Ordstyrer: Ikke nødvendigt.

Referent: Anna Wagn

1. Nyheder fra Studienævnet

-Orientering om de store omvæltninger det nye ”indre marked” medfører på KUA, hvor hele KU skal sammenkøres til en samlet struktur. Hvilket bl.a. er grunden til efterårsferien i uge 42 er fjernet til fordel for erstatnings uge 45. Der er mere information om de nye omvæltninger som det ”indre marked” medfører i Universitetsavisen og Humaniora avisen.

-Til evalueringen af undervisningen er der nye skemaer under udarbejdelse. Skemaer der skal være ens for hele IKK. Der er afsat penge til aflønning af studerende der laver optællingsarbejdet på de færdige evalueringsskemaer og resultaterne skal, efter planen, opgives på hjemmesiden.

-Der er generelt et problem på kunsthistorie med for få vejledere til BA og speciale opgaverne i forhold til efterspørgslen. Den optimale løsning ville fra de studerendes side være at benytte eksterne vejledere, men dette kræver ressourcer som ikke findes. Studienævnet mener at problemet kan løses ved at bruge eksterne vejledere (5 timer på specialet) i kombination med de fastansatte.

-Studiemiljøpuljen kan søges til arrangementer for hele instituttet, f.eks. studiestartsfester, gennem studienævnet. Opfordringen er hermed givet videre.

2. Nyheder fra Fagudvalget

-Fagplanen for hele år 2010 (forår og efterår) blev fremlagt. Fagrådet kommenterede og et konkret forslag blev rejst om at man kunne udarbejde et samarbejde mellem en underviser og en studerende fra KA i forbindelse med BA-opgave vejlednings seminaret, for at kunne høste de erfaringer som den studerende oplevede i sin BA-opgave skrivning.

-Information om at der starter er nyt projekt om gymnasial praksis, der retter sig mod studerende der skal ud i gymnasieverdenen.

-Information om at der er tanker i Fagudvalget der tænker på at mindske det årlige optag på første år fra de nuværende 65 til 50. Fagrådet havde spredte holdninger til dette forslag, men blev enige om at beslutningen vil få mange konsekvenser, som man ikke kan overskue på forhånd.

3. Evt.

-Der er problemer med at kompendierne ikke ligger klar til studiestart. Dette er meget kritisabelt, da det er ødelæggende for læserytmen og muligheden for at følge med i faget fra starten. Det er kedeligt at sidde tilbage med en følelse af at det altid er de studerende der bliver nedprioriteret. Da det er et tilbagevendende problem at kompendier ikke ligger klar til studiestart, bør denne kritik tages meget alvorligt. Man kan håbe at den nye planlægning af undervisningsplanerne for et helt år af gangen, kan være afhjælpende på problemet. At ligge et forsinket kompendiets tekster til kopiering eller på Absalon er ikke en løsning der er tilfredsstillende, da det bliver en dobbelt udgift og tager meget tid.

-At bruge multisalen som undervisningslokale er stærkt kritisabelt, da der ingen borde findes. Dette skaber en uholdbar situation for de studerende der får ødelagt undervisningen på grund af ydre mangler. Der er desuden et eksempel på at undervisningen er blevet afkortet med 15 min, fordi der skulle starte et seminar lige efter undervisningens afslutning. Dette er meget uacceptabelt, da der i forvejen er for lidt undervisningstid. Der skal findes en løsning hurtigt. Her vil opstilling af borde være det første skridt (der findes borde ude i trapperummet ved multisalen) og en klar påtale overfor lokale bookningen om at der ikke kan afkortes på undervisningstiden.

-Der efterlyses nogle flere sociale arrangementer på KA kunsthistorie. Her kunne man evt. gøre det samme som der gøres på KA visuelkultur, hvor de studerende inddeles i opstartsgrupper og opfordres til at mødes.

Næste fagrådsmøde d. 5. okt. 2009 kl. 13.

Alle er velkommen og lokalet følger i indkaldelsen.

Spillere mv. søges til Kulturnat-teater på KUA!

KULTURNAT-TEATER  PÅ KUA?!

 

Alle med lyst til at lave Kulturnat-teater på Gl. KUA indbydes hermed til at melde sig!  

Det blir sjovt! Det blir lærerigt! Det blir unikt!

 

Hvad er oplægget?

En interaktiv teatervandring – en søgen i mørket efter universitetets sjæl 

For hvem: børn, forældre og barnlige sjæle

Sted: i nedrivningszonen, Gl. KUA

Tid: Kulturnatten, 9. oktober 2009 18-22, flere guidede ture

 

Koncept (foreløbigt):

Det gamle universitet er blevet forladt. Bygningerne skal rives ned og i stedet skal der bygges et nyt og flot hus, som man kan tænke kloge tanker i. Forskerne har pakket deres mange bøger i kasser og har læsset katedre, computere og kaffemaskiner på flyttebiler. Men hvad med husets sjæl? Den har de vist ikke husket at tage med sig. Det nye hus kan slet ikke leve foruden! Vi må på jagt efter den! Og finde den inden aftenen er omme! Først leder vi efter den i de mørke og øde kældre. Der er den ikke, men vi møder nogen, der kan fortælle os, hvor den måske er: Et sted oppe i huset. Vi må op ad trappen og lede. Heldigvis har vi en guide med, der kender huset rigtig godt og som kender alle husets lyde og lugte – og alle de sære eksistenser og akademiske posedamer/mænd, der er blevet tilbage for at passe på sjælen, indtil nogen redder den og bringer den i sikkerhed for de onde magter…øh, hvor?…

 

Vi efterlyser frivillige, der har lyst til:

·         at optræde i rollerne som sære eksistenser, akademiske posedamer/mænd, onde magter eller andre, som fantasien måtte frembring

·         at optræde i funktion af guide

·         at være medudvikler af/praktisk hjælper på f.eks. lyd, lys, installation, klargøring af rum (rummene bruges primært som de er)

·         at lave program, plakat og anden PR.

 

Der lægges op til en arbejdsproces, hvor der leges med idéer, udvikles roller, rum, lyde mv. i fællesskab. Vi forventer, at du vil bruge ca. et par timer om ugen på projektet, og at du kan afsætte mere tid i dagene op til arrangementet. Arbejdet er desværre ulønnet, men giver dig en god mulighed for at prøve kræfter med praksis i selskab med dine medstuderende.

 

Vi indkalder til møde for interesserede mandag d. 7. september kl. 17 i lokale 17.1.118 (Gl. KUA).

 

Vel mødt!

 

De bedste teaterhilsner,

 

Bente Larsen (tlf 51489374) og Kim Skjoldager-Nielsen (tlf 35328214) 

Karrierecafé på IKK d. 20. maj

Program for Karrierecafé

Onsdag den 20. maj kl. 13.00-16.30 – Bibliotekets Tidsskriftscafé, Karen Blixens Vej

 

Kl. 13.00        Velkomst  

Kl. 13.10        Oplæg omkring humanisternes arbejdsmarked ved karrierevejleder Mike Wenøe 

Kl. 13.40        Oplæg ved karriereprofil fra Moderne kultur og kulturformidling:

Sara Maria Cordtz fra Sydvestsjællands Museum

Museumsformidler på Sydvestsjællands Museum siden 2008.

Cand. mag i Moderne kultur og Kulturformidling. BA i Litteraturvidenskab med Museologi som tilvalgsfag. Afleverede speciale om museumsgenstandes formidling af historie i Nationalmuseets udstilling ”Danmarkshistorier 1660-2000” i 2008.

Studiejob/ praktikophold på Nationalmuseet og Nordic Heritage Museum, Seattle, i løbet af uddannelsen. Tilrettelæggelse af undervisningsforløb for gymnasier og skoleklasser.

Siden 2008 ansat på formidlingsprojektet Kulturkørekort – Skoletjenesten ved Sydvestsjællands Museum. Udvikler undervisningsmateriale og -forløb til børn og unge. Et projekt, som fungerer som brobygning mellem museer og undervisningsinstitutioner i Slagelse og Sorø kommuner.

Kl. 14.10        Workshop: Hvad er kompetencer? Hvad er mine kompetencer?
Kl. 14.40        Pause
Kl. 14.50        Oplæg ved karriereprofil fra Musikvidenskab:
Nicolai Abrahamsen fra Sonic Branding

Nicolai er MA i filmmusik og komposition fra London College of Music and Media og cand.mag i musik fra Københavns Universitet, hvor han specialiserede sig i lydbranding på internettet. Han arbejder som musikkonsulent og projektleder på Sonic Branding, hvor der bliver udviklet lydbrandingkoncepter for store og mellemstore virksomheder og organisationer.

Nicolai har tidligere været composer-in-residence på BBC, hvor han komponerede og lavede lyddesign for Radio3, Radio 4 og BBC World Service og lavede præsentationer for radioproducere om diverse emner omhandlende lyd og musik som led i organisationens interne kreative udvikling. Nicolai har også arbejdet freelance for udenrigministeriet med på den ene side at lave kulturudveklingsprojekter med den danske ambassade i Vietnam og på den anden side lave lydbranding for Danmarks officielle website denmark.dk

Kl. 15.20        Oplæg ved karriereprofil fra Kunsthistorie:
Anna Schram Vejlby fra Ny Carlsberg Glyptotek

Mag.art. i kunsthistorie, 2008. Skrev speciale om J.H. Füsslis tegninger med fokus på tid og sandhed, udredt gennem hans skildringer af samtidige kvinder og klassiske mandefigurstudier.

Under min uddannelse var jeg studentermedarbejder i Galleri Christian Dam og ved Den Kgl. Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst samt udstillings- og katalogmedhjælper ved Den Kgl. Malerisamling, Statens Museum for Kunst. Fra 2007 har jeg arbejdet som programredaktør på Operaen (hvorfra jeg for øjeblikket har orlov). Fra jeg blev færdig i marts 2008 til nu, har jeg arbejdet som museumsinspektør (barselsvikar) i Moderne Samling på Ny Carlsberg Glyptotek.

Kl. 15.50        Workshop: Kortlægning af kompetencer fortsat – via kompetencekort
Kl. 16.10        Kort oplæg fra foreningen Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK)
Kl. 16.20        Afslutning

 

 

 

Fagrådsmøde d. 29-04-2009 for Kunsthistorie

Indkaldelse til

Fagrådsmøde

Onsdag d. 29. april fra 11-13

Lokale 21.4.26

 

Dagsorden:

 

1. Formalia

– Valg af referent

– Godkendelse af dagorden

– Godkendelse af referat fra mødet d. 01-04-2009

 

2. Nyt fra studienævn

 

3. Nyt fra stående fagudvalg

– Undervisningsplanlægning

 

4. Orientering om møde d. 23-04 med Rasmus Kjærboe vedr. vores forslag til ændringer til Studieordningen BA 2005

 

6. Brug af kukua.dk

 

7. Evt.

 

Eventuelle indlæg, ændringer eller kommentarer sendes til vibeke.k.hansen@nullhotmail.com senest d. 28 april

Debatarrangement i Den Sorte Diamant

Mandag d. 2. Marts kl. 19.00, handler debatten i Den Sorte Diamant om det konfliktfyldte spændingsfelt, der er mellem kulturproducenterne og kunsterne. Mellem lederne og økonomien og kunstnerne og kreativiteten. I debatpanelet sidder flere fremtrædende kunstnere og kunstproducenter.

Det er gratis for studerende ved fremvisning af studiekort. Ellers 40 kr.
Læs mere på www.kb.dk/ord.

Venlig hilsen
Stine Kjul Sachse
Den Sorte Diamant, kulturafdelingen.

Fagrådsmøde på Kunsthistorie og Visuel Kultur mandag d. 31/3 kl. 14:30 i lokale 21.1.49

Kære studerende på Kunsthistorie og Visuel Kultur,

Der inviteres hermed til fagrådsmøde mandag d. 31/3 kl. 14:30 i lokale 21.1.49. Vi ses!

Dagsorden 31.03.08

Fagrådsmøde på Kunsthistorie og Visuel Kultur mandag d. 25.02.08 kl. 15

Kære studerende på Kunsthistorie og Visuel Kultur,

Vi holder fagrådsmøde mandag d. 25. februar 2008 kl. 15:00-17:00 i lokale 24.2.07.

Dagsorden 25.02.08

Der er kommet helt nye kræfter til, og derfor har vi bedt Jens Fleischer om at komme og fortælle om organisationsstrukturen på instituttet og arbejdet i studienævnet og det faglige udvalg.

Endvidere vil Rune Gade komme og orientere om den nye kandidatstudieordning 2008, som endnu ikke er helt færdig:

Kunsthistorie kandidat studieordning 2008
Design og Arkitektur kandidattilvalg studieordning 2008
Kuratering og Kulturarv kandidattilvalg studieordning 2008

Vi ses!

Venligst,

Lejla