Invitation til åbningsarrangement på forskningsprojektet Islam I Europæisk litteratur

Orientalisme til debat
Literary and cultural perspectives on Edward Said’s Orientalism
Onsdag den 3. december 2008, kl. 14 -16.30
lokale 27.0.49

Læs videre “Invitation til åbningsarrangement på forskningsprojektet Islam I Europæisk litteratur”

Spil Dansk i Farum

Kære musik-elsker,

Jeg er blevet inviteret til at synge og spille i morgen sammen med nogle forrygende sanger/sangskriver til

Spil Dansk i Farum – Lørdag 22 November – Café MONA LISA – Farum Bytorv 22

Bl.a. kan jeg VIRKELIG VARMT anbefale DANA COOPER fra Nashville, der kan synge sange, der for tårerne til at trille ned af kinderne og sange, der kan få dig op af stolen og begynde at danse!

Aftenens program:

Kl.19 Helge Larsen & Morten Madsen

Kl.20 John Lansner, solo sang og klaver/guitar

Kl.21 GEORDIE (Rock Legende fra Red Squares)

Kl.22 DANA COOPER, Nashville USA

Entré 50 kr

Body-Art-Index – Kroppen taler sit eget sprog

Seminar program med abstracts:

Body Art Index – Kroppen taler sit eget sprog er et forsknings- og udviklingsprojekt som tager afsæt i Museet for Samtidskunst erfaringer med formidling og undervisning af samtidskunst til børn og unge. Seminariet er et led i dette projekt, hvor vi kaster et åbent blik på de muligheder og erfaringer andre vidensgrene tilbyder. Seminariets foredragsholdere vil således ikke konkret forholde sig til museumsformidling, men vil tage udgangspunkt i deres enkelte vidensområder.

Tid: 27. november 2008, kl. 14.00 – 18.00

Sted: Auditorium ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier. Roskilde Universitetscenter, indgang bygning 41. Se ankomst på: http://www.ruc.dk/ruc/omruc/ankomst/ruc-kort

Læs videre “Body-Art-Index – Kroppen taler sit eget sprog”

6808 – revolt and representation

An international seminar about the revolt of 1968 viewed from today. The seminar will focus on the events of four major global cities: Chicago, Mexico City, Berlin and Copenhagen and will involve presentations, films, images, sound and discussions.

November 20 – 21 10am-5pm (both days). Folkets Hus, Stengade 50, Nørrebro, Copenhagen.

Læs videre “6808 – revolt and representation”

Konferens 6-9 augusti 2009 “Litteraturvetenskapen inom språkvetenskaperna (och tvärtom)”

Litteraturvetenskapen inom språkvetenskaperna (och tvärtom)Kära kollegor inom litteratur- och språkvetenskaperna, Den 6-9 augusti 2009 inträffar “Kodex och kod: estetik, språk och politik i de digitala mediernas tidsålder” i Stockholm. Konferensen arrangeras av Nordisk förening för litteraturforskning (NorLit), och ett allmänt Call For Papers återfinnes på NorLits hemsida, www.norlit.org. Jag vill med detta meddelande rikta er uppmärksamhet på den session som behandlar litteraturvetenskapen inom språkvetenskaperna (och tvärtom). Under rubriken ”Literary Studies in Modern Languages” kommer det bland annat att ges tillfälle att problematisera förhållandet mellan de två disciplinerna, exempelvis—men självfallet inte uteslutande—med utgångspunkt i följande frågeställningar: — Teoribrist eller metodologisk precision? Den språkvetenskapliga litteraturforskningen har inte sällan uppfattats som ”teorifattig”. Är denna uppfattning korrekt och—i så fall—vilka metodologiska konsekvenser har denna fattigdom? Skulle en ”teorifattig” litteraturforskning, som Paul de Man hävdar i ”The Return to Philology”, kunna *främja* litteraturstudiet genom en närläsning som tar sitt ursprung i filologi och retorik istället för att reducera den litterära texten till moderiktiga, litteraturteoretiska dogmer? Och omvänt: vilka av den språkvetenskapliga litteraturforskningens ideologiska, teoretiska och metodologiska premisser bör idag ifrågasättas? Bör språkvetarna bli mer ”teoretiska”? Hur framställs den Andre? Är till exempel sinologin fortfarande—efter den obligatoriska läsningen av Saids Orientalism—eurocentrisk och exotiserande i sin tolkning av kinesisk litteratur, och vad skulle kunna råda bot på en sådan (förment) fläckvis blindhet i studiet av den Andres text? — Postkolonialism eller ”post-kolonial” litteraturforskning. Vilka för- och nackdelar finns med den postkoloniala litteraturforskning som enbart analyserar texter skrivna på de forna kolonialmakternas språk: engelska, franska, portugisiska, m.m.? Dekonstruerar en sådan analys det postkoloniala tillståndet, eller konserverar den istället den koloniala diskursen genom att (för att traverstera Gayatri Spivak) ”vita akademiker talar om bruna författare som skriver på de forna herrarnas språk”? Behöver man lära sig den Andres ”infödda” språk för att tränga igenom till en sann post-kolonial diskurs och—i så fall—vilken framtida roll bör de språkvetenskapliga institutionernas litteraturforskare spela? — Lingvistik och poetik. Hur förvaltas Roman Jakobsons arv inom språkvetenskaperna idag? Finns det, eller borde det finnas, ett disciplinöverskridande samarbete mellan traditionell litteraturvetenskap, språkvetenskapliga ämnen och lingvistik? Abstract (maximum 1500 tecken inkl. mellanslag) insändes till martin.svensson.ekstrom@nullsh.se senast 15 december 2008. Mer information finns på www.norlit.org Med vänliga hälsningar Martin Svensson Ekström Estetikprogrammet, Södertörns högskola, och Kinesiska avdelningen, Stockholms universitet

Seminar on Evolution and Media

Thursday November 20 2008 at 9:50-17

And Friday November 21 2008 at 9am to 12am

In room 27.0.17

Understanding how innate dispositions, shaped by evolution, influences culture and media has become an important focus for film studies and literary studies. Two distinguished scholars within this field, professor Joseph Carroll, U. of. Missouri, St. Louis and associate professor Francis Steen, UCLA, will lecture on the use of evolutionary studies in literature. Scholars from University of Copenhagen, Professor Torben Grodal,  research assistant Andreas Gregersen, phd,. Mette Kramer, phd. student Mogens Olesen, and associate professor Johannes Riis, will lecture on the use of evolutionary methods in Film and Media Studies.

For further information and programme see http://cognition.media.ku.dk/

The seminar is arranged by the research Group Cognition, Culture, Interaction and Audiovisual Media/Torben Grodal grodal@nullhum.ku.dk

Fællesfagrådsmøde i december

Efter et veloverstået møde d. 11/11, annonceres næste fællesfagrådsmøde for alle studerende på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab.

Det foregår tirsdag den 2. december kl. 15.15 i Roland Bar.

Dagsordenen er ind til videre:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat
3. Nyt fra fagene
4. Nyt fra studienævnet
5. Studenterdemokratiets og fællesfagrådets rolle på instituttet
6. Planlægning af første møde efter jul
7. Information om valget til universitetets bestyrelse, akademisk råd, studienævn mv.
8. Evt.

Har du noget, som du gerne vil have diskuteret med de andre studerende, noget du gerne vil have lavet, ændret eller helt fjernet, noget du er lykkelig over eller synes er noget møj, eller bare er interesseret i at få et begreb om hvad der foregår omkring dig, er fællesfagrådet på IKK stedet. Som studerende på en af instituttets afdelinger er du automatisk medlem af fagrådet. Til gengæld har du kun noget at skulle have sagt, hvis du møder op.

Emner til dagsordenen kan sendes til Morten på helmstedt@nullgmail.com.

Bestsellerens Poetik

På universitet hvor en bogs kvalitet er omvendt proportional med hvor mange der kan lide den, lader man flovt bestselleren blive liggende i tasken. Anderledes forholder det sig i bogbranchen hvor man lever af at sælge bøgerne. Her praler man gerne med oplagstallet, her er flere bedre. Er bestselleren litteraturens rige, men pinlige tante? Som man må tækkes for at få familieøkonomien til at hænge sammen? Eller byder bestselleren på mere end dens kulørte reklamer lader ane?

Blå tirsdag byder den brede smag inden for bag universitets porte. Tirsdag d. 18 november kl. 16 i Kaffebaren sætter Blå tirsdag spot på bestselleren som fænomen og genre og spørger: Kan man skrive en poetik for bestselleren?

Gæster:
Christian Jungersen – Forfatter til bestselleren Undtagelsen
Bo Bjørnvig – Litterærdebatør og anmelder på Weekendavisen

Anneli Høier – Litteræragent og medejer af Leonhardt & Høier Literary Agency A/S