Virksomhedspraktik eller løntilskud i Fotografisk Center?

Fotografisk Center søger en kuratorassistent/producent 30 – 37 timer om ugen fra 1. maj eller hurtigst muligt herefter.

Fotografisk Center er en kunsthal for samtidsfotografi og relaterede, kamerabaserede praksisser. Vi viser ca. fem årlige udstillinger. Her ud over driver vi en mindre specialboghandel og et digitalt værksted. Fotografisk Center arrangerer desuden artists talks, foredrag, omvisninger og seminarer. Se endvidere www.fotografiskcenter.dk

Stillingen indebærer at assistere med det partiske og administrative arbejde i forbindelse med gennemførelse af Fotografisk Centers udstillinger, herunder kuratering, udarbejdning af formidlingsmateriale, planlægning, kommunikation og markedsføring på sociale medier, fondsansøgninger mv. Her udover vil udstillingsassistenten komme til at stå for boghandlen, betjene udstillingsgæster og være med i tilrettelæggelse og afvikling af arrangementer og foredrag.

Vi forventer, at du er uddannet indenfor kunsthistorie, kommunikation, marketing eller lignende, og ser gerne at du har erfaring med museumsarbejde, fundraising, er god til at skrive og formidle, har ordenssans, er god til at arbejde selvstændigt, holde mange bolde i luften og er imødekommende. Arbejdstiden er tirsdag til fredag mellem kl. 9 – 18 (torsdag kan der forekomme vagter til 20). Det er en betingelse, at du er berettet til virksomhedspraktik eller løntilskud.

Er du interesseret så send en kortfattet, begrundet ansøgning samt CV til Fotografisk Centers leder Kristine Kern inden den 28. april. Du må gerne sende ansøgningen per mail: kk@nullfotografiskcenter.dk

Fernisering – Erik Steffensen: BASIC

Fredag den 17. marts kl 17:00 – 19:00 er der fernisering på udstilling     Erik Steffensen: BASIC på Fotografisk Center.

Med udstillingen BASIC går billedkunstner og fotograf Erik Steffensen i sine egne fodspor og genbesøger spørgende sin egen, tidlige praksis. Udstillingen griber tilbage i tiden både i forhold til Steffens arbejde og i forhold til den fotografiske metode som sådan.

Den viser håndfremkaldte, sort/hvide unika fotografier fra de sidste syv år, men kan samtidig ses som en opsummering af 25 års eksperimenter med fotografi og billed- dannelse. Udstillingen viser billeder fra følgende serier: ’Can Lis’, ’New York’, ’Blue Notes’, ’Dark & Stormy’, ’Kilimanjaro’ og den helt nye ’Peru’. Fælles for alle serierne er, at de tager udgangspunkt i en rejse eller et særligt sted.

Om udstillingen fortæller Erik Steffensen selv: ”Som en slags langsomhedens poesi bruger jeg mit antikke Zeiss bælgkamera, når jeg finder mine motiver og laver fotografier i mørkekammeret som i fotografiets barndom. Men jeg er mobil, rejser over hele verden og vil med BASIC forsøge at give et billede af det moderne livs mulighed for fordybelse i et kunstnerisk medie og dermed i verden.”

End Of Dreams : Artist talk

FOTOFORUM 11. FEBRUAR MED NIKOLAJ BENDIX SKYUM LARSEN

fc_endofdreams_email_sig

Mød udstillingsaktuelle Nikolaj Bendix Skyum Larsen på FotoForum og hør ham fortælle om End of Dreams. Her sætter han projektet i sammenhæng med sin øvrige produktion af migrationsværker: Promised Land, På kanten af Europa, End of Season, Ode to the Perished og Rendezvous. Skyum Larsen har i en del år undersøgt de skyggesider, der er forbundet med flygtningetilværelsen. End of Dreams er en totalinstallation, hvor video, skulptur og fotografi skaber en helhed for udfoldelsen og sansningen af projektet. Det samlede værk er en ode til de mange menneskeliv, der er gået tabt i forsøget på at krydse Middelhavet. Forliste håb om at nå Europa og finde fred. Larsen vil efter foredraget vise rundt i udstillingen, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til kunstneren.

FotoForum med Nikolaj Bendix Skyum Larsen, torsdag d. 11. februar kl. 17-19Pris inkl. en øl eller et glas vin: 45 kr. Gratis for medlemmer af Fotografisk Center og Dansk Journalist Forbund. Tilmelding:info@nullphotography.dk eller 3393 0996.

PRAKTIKANT TIL FOTOGRAFISK CENTER – forår 2016

Fotografisk Center søger en studerende fra kunsthistorie, visuel kultur eller moderne kultur med særlig interesse for fotografi til at assistere med organisering af Fotografisk Centers udstillinger herunder formidling. Som praktikant i Fotografisk Center vil du komme til at indgå i alle dele af processen omkring det at producere en udstilling herunder assistere med kuratering, fundraising, udstillingsopbygning, udstillingstekster og synliggørelse af udstillingen via sociale medier. Vi kan således tilbyde et alsidigt og lærerigt praktikforløb, der giver en god indsigt i både kuratering og drift af en lille kunsthal med store ambitioner.

Ud over interesse for og viden om fotografi, video og samtidskunst generelt forventer vi, at du er god til at formidle og kan arbejde selvstændigt, samvittighedsfuldt og struktureret. Vi forventer, at du i dit praktikforløb kan afse tre til fire dage eller ca. 20 – 25 timer om ugen i forårssemesteret. Vi tilbyder ikke løn i forbindelse med praktikken.

Fotografisk Center har eksisteret siden 1996. Vi viser ca. fem årlige udstillinger af kamerabaseret kunst med fokus på fotografi og video. Herudover arrangerer vi foredrag, seminarer og ’artist talks’. Vi har et scannerværksted og en mindre boghandel. For yderligere information kontakt Fotografisk Centers leder Kristine Kern på 3393 0996 eller kk@nullphotography.dk

Send en kort, motiveret ansøgning med beskrivelse af dine kvalifikationer inden den 28. januar 2016. Vi indkalder løbende til samtaler. Ansøgningen mærkes ’praktikant’ og fremsendes per mail til Kristine Kern: kk@nullphotography.dk

 

Screen Shot 2016-01-05 at 14.50.46

 

IBEN MONDRUP LÆSER OP I FOTOGRAFISK CENTER

Vi er glade for at kunne invitere til dette særarrangement, hvor Iben Mondrup vil læse op fra sin prisvindene roman GODHAVN.

Godhavn er en lille by på Diskoøen ved Grønlands vestkyst. Her bor en dansk tilflytterfamilie med tre børn, som på hver deres måde forsøger at finde sig til rette i det lille fangersamfund.

Foto: Lizette Kabré. Forfatter Iben Mondrup. Ny bogudgivelse fra Gyldend
Foto: Lizette Kabré. Forfatter Iben Mondrup.

Den yngste datter, Bjørk, starter i skole, og snart mister hun den tætte kontakt til sine grønlandske venner, som skal gå i den grønlandske klasse. Den følsomme dreng, Knut, har en bedste ven, som skal rejse tilbage til Danmark. Og den ældste søster, Hilde, der er sin fars øjesten, truer familiefreden da hun bliver forelsket i drengen Johannes.

For det første: Grønland er stort og mærkværdigt og smukt. For det andet: Livet kan være dødsensfarligt. For det tredje: Barndommen er bestemt ikke for voksne. For det fjerde: Kønnets erfaringer åbner ind til en hule af gys og kriblende fryd. For det femte: Intet menneske er en ø. Men egentlig er hver enkelt af os altid så uhjælpeligt alene, hver stund så ulægeligt sårbar. (Erik Skyum-Nielsen Information)

 

Entré: 40,- medlemmer gratis. Tilmelding nødvendig på info@nullphotography.dk eller tel. 33930996.

FotoForum – Mirror Therapy

10988428_1043095472373849_5767916123363740978_o

I anledning af Marie Kølbæk Iversens soloudstilling Mirror Therapy afholder Fotografisk Center og DJ:Fotograferne et debatarrangement med den afghanske fotograf Basir Seerat fra 3rd Eye, den italienske kurator Francesca Astesani fra South Into North og Marie Laurberg, Kurator på Louisiana.

Debatten udgår fra Kølbæk Iversens totalinstallation Mirror Therapy, hvori skiver af den afghanske bjergart lapis lazuli spejles. Spejlbehandling, som ’mirror therapy’ hedder på dansk, er en neurovidenskabelig metode til behandling af fantomsmerter. Metoden aktiverer hjernens spejlneuroner, der også er det neurologiske grundlag for empati – et kernebegreb for aftenens debat, som netop fokuserer på billedrepræsentationens (u)mulighed, når det kommer til at formidle og forstå andre menneskers lidelser.

Spørgsmålet er, om de billeder af fjerne krige og katastrofer, der præger den globale nyhedsstrøm, fordrer empati eller måske snarere apati? Om de formår at inspirere en empatisk opblødning mellem forskellige folkeslag, eller om de snarere konsoliderer en opdeling i et ‘dem’ og et ‘os’? Derudover vil aftenens arrangement også se nærmere på afsenderens position: Om det gør nogen forskel, hvem der står bag linsen, når billedet tages?

Gennem egne film og billedreportager vil Basir Seerat introducere til sin baggrund og sit arbejde som dokumentarist og fotograf i Afghanistan, mens Francesca Astesani med afsæt i en række samtidskunstneriske praksisser vil diskutere repræsentationens etik, muligheder og begrænsninger. Marie Kølbæk Iversen vil give en introduktion til sin udstilling og være moderator på debatten, der foregår på engelsk.

Entré 40 kr. inkl. en forfriskning. Gratis for medlemmer af Fotografisk Center og Dansk Journalistforbund.
Tilmelding: info@nullphotography.dk eller 33930996.

TORSDAG D. 5. MARTS KL.17 – 18.30
I BYGNING 55, STALDGADE 16, 1699 KØBENHAVN V.
___________________________________________

ENGLISH:
In connection with Marie Kølbæk Iversen’s exhibition Mirror Therapy, Fotografisk Center and DJ:Fotograferne are hosting a debate event with the Afghan photographer Basir Seerat from 3rd Eye, the Italian curator Francesca Astesani from South Into North and Marie Laurberg, curator from Louisiana, Museum of modern art.

The debate will be based on Kølbæk Iversen’s installation Mirror Therapy, where slices of the Afghan mountain stone lapis lazuli is being mirrored. Mirror therapy is a neuroscientific method in the treatment of phantom pain. The method activates the brain’s mirror neurons, which are also the neural basis of empathy – a theme for the debate, which focuses on the (im)possibility of picture representation when it comes to communicate and understand the pain of other people.

The question is if the pictures of the faraway wars and catastrophes that we see in the global news are requiring empathy or maybe rather apathy? If they are capable of inspiring a empathic softening between two different nations, or if they, on the other hand, are consolidating a division of a ‘them’ and ‘us’?
Furthermore, the debate will examine the position of the sender: Does it make a difference who’s behind the lens?

Through his own videos and pictures Basir Seerat will be introducing his background and his work as a documentarian and photographer in Afghanistan, while Francesca Artesani will be discussing the ethics, possibilities and limits of representation, with basis on a number of contemporary artistic practices. Marie Kølbæk Iversen will be giving an introduction to her exhibition and will be the moderator in the debate, which is in English.

Entry 40 kr. incl, a refreshment. Free entrance for members of Fotografisk Center and The Danish Union of Journalists.
Signing up for the event: info@nullphotography.dk or 33930996.

Thursday 5 of March, at 5pm-6.30pm
BYGNING 55, STALDGADE 16, 1699 KØBENHAVN V.

Fernisering 16/1 på Fotografisk Centers nye adresse

Mirror Therapy

PRESSEMEDDELELSE MIRROR THERAPY 17. JANUAR – 8. MARTS 2015
Fotografisk Center byder velkommen til den første udstilling i de nye, permanente lokaler i Bygning 55, hvor alle udstillinger fremover vises i partnerskab med DGI-byen/Øksnehallen:

Marie Kølbæk Iversen: Mirror Therapy

Mørke og blåt lys. Det er det første man møder, når man træder ind i Fotografisk Center, hvor fem abstrakte stenformationer projiceres op på en lang fritstående skærm, som gennemskærer rummet.

I sin totalinstallation Mirror Therapy anvender Marie Kølbæk Iversen den afghanske bjergart lapis lazuli som spejlingsflade for den spændingsfyldte relation mellem øst og vest. Derved afsøger hun det historiske, imperiale spor, der skærer fra Afghanistan i øst til Europa i vest; fra renæssancens kunst til nutidens storpolitik.
Stenen lapis lazuli er i århundreder blev brugt til at fremstille pigmentet ultramarin. Hos Kølbæk Iversen er den dog ikke pulveriseret men derimod skåret i skiver. Det er disse skiver, som via diasapparater projekteres op på en 12,5 m lang storskærm og – idet billederne spejler hinanden – tilsammen udfolder en ny helhed af den ituskårne sten.
Udstillingens titel, Mirror Therapy, referer til en behandlingsmetode, hvor man ved hjælp af spejling kan lindre fantomsmerter i fx et amputeret ben. Samtidig kan titlen også ses som en henvisning til forholdet mellem motiv og billede; hvor fotografiet i gængs forstand repræsenterer virkeligheden, er det projicerede billede i Kølbæk Iversens installation snarere en direkte spejling af virkeligheden selv, i form af stenen.
Det er tredje gang, Fotografisk Center viser den danske billedkunstner Marie Kølbæk Iversen, og udstillingen Mirror Therapy, der er skabt specielt til Fotografisk Center, er hendes første store, institutionelle soloudstilling i Danmark.
Mirror Therapy åbnes fredag den 16. januar kl. 17 af den italienske kurator Francesca Astesani fra South into North. Pressen er velkommen fra kl. 10 mod forudgående aftale. I vinterferien, uge 7, vil der i forbindelse med udstillingen være workshop for børn. For yderligere information, pressebilleder og interviewaftaler kontakt udstillingsinspektør Kit Vatit Jensen på 3393 0996 eller kurator@nullphotography.dk

FOTOGRAFISK CENTER
Bygning 55
Staldgade 16
DK – 1699 København V

Invitation til FotoForum med Ida Arentoft og Julie Born Schwartz

02
På lørdag den 13. december kl. 14 inviterer Fotografisk Center i samarbejde med DJ:Fotograferne og Københavns Film- og Fotoskole til FotoForum med to af fotograferne fra Ung dansk fotografi ’14.

Kom og hør Ida Arentoft og Julie Born Schwartz fortælle om deres værker på udstillingen, deres fotografisk praksis og deres uddannelsesbaggrunde.

Entré 40 kr. Medlemmer af Fotografisk Center, Dansk Journalistforbund og elever på Københavns Film- og Fotoskole gratis adgang.

NB: Tilmelding nødvendig på info@nullphotography.dk eller 3393 0996.

FotoForum foregår i udstillingen på Slottet, Carlsberg-byen.
Vi glæder os til at se jer!

PRAKTIKANT TIL FOTOGRAFISK CENTER – foråret 2015

Fotografisk Center søger en studerende fra kunsthistorie, visuel kultur eller moderne kultur med særlig interesse for fotografi til at assistere med organisering af Fotografisk Centers udstillinger ? herunder formidling. Som praktikant i Fotografisk Center vil du komme til at indgå i alle dele af processen omkring det at producere en udstilling ? herunder assistere med kuratering, fundraising, udstillingsopbygning, udstillingstekster og synliggørelse af udstillingen via sociale medier. Vi kan således tilbyde et alsidigt og lærerigt praktiskforløb, der giver en god indsigt i både kuratering og drift af en lille kunsthal med store ambitioner.

Ud over interesse for og viden om fotografi, video og samtidskunst generelt forventer vi, at du er god til at formidle og kan arbejde selvstændigt, samvittighedsfuldt og struktureret. Vi forventer, at du i dit praktikforløb kan afse to til tre dage eller ca.15 – 20 timer om ugen i forårssemesteret. Vi tilbyder ikke løn i forbindelse med praktikken.

Fotografisk Center har eksisteret siden 1996. Vi viser ca. fem årlige udstillinger af kamerabaseret kunst med fokus på fotografi og video. Her ud over arrangerer vi foredrag, seminarer og ’artist talks’. Vi har et scannerværksted og en mindre boghandel. For yderligere information kontakt Fotografisk Centers leder Kristine Kern på 3393 0996 eller kk@nullphotography.dk

Send en kort, motiveret ansøgning med beskrivelse af dine kvalifikationer inden den 15. december. Ansøgningen mærkes ’praktikant’ og stiles til:

Fotografisk Center 
Bygning 55 
Staldgade 16
1699 København V

Ansøgningen kan også fremsendes per mail til: kk@nullphotography.dk

Ung dansk fotografi´14 på Slottet

UNG DANSK FOTOGRAFI ’14

Julie Born Schwartz, Albert Elm, Ida Arentoft og Asbjørn Skou 15. NOVEMBER – 14. DECEMBER 2014

Udstillingen Ung dansk fotografi ’14 stiller skarpt på tendenser i fotografiet anno 2014 gennem fire danske kunstnere, som alle arbejder med fotografi, video og anden kamerabaseret kunst.

Fotografisk Center byder velkommen til Ung dansk fotografi ’14, der præsenterer et bredt spektrum indenfor ung, dansk kamerabaseret kunst.

Som billedskabere og billedforbrugere i et medialiseret samfund, forholder vi os dagligt til fotografi. På udstillingen Ung dansk fotografi ’14 lægger Julie Born Schwartz, Albert Elm, Ida Arentoft og Asbjørn Skou på forskellig vis op til refleksion over mediet i dets mange afskygninger. Udstillingen spænder fra det dokumentariske over det personlige til det mere konceptuelle, og viser nye værker, der kendetegner de fire fotografers praksis.

Ung dansk fotografi er en årligt tilbagevendende udstilling, der siden 1998 har haft til formål at styrke interessen for og udbrede kendskabet til yngre, danske fotografers arbejde. De fire fotografer på dette års udstilling er alle uddannede ved forskellige fotoskoler eller akademier i udlandet. Da udbuddet af fotografiske uddannelser i Danmark er begrænset, har udstillingsrækken fra begyndelsen præsenteret danske fotografer med internationale uddannelsesbaggrunde.

Ung dansk fotografi ’14 er i år blevet til i et samarbejde med Galleri Image i Århus, Skandinaviens ældste galleri for fotografi og vises desuden på Four Boxes Gallery i Skive samt Phototek Esbjerg. I forbindelse med udstillingen udgives en katalogbog. Udstillingen er støttet af Københavns Billedkunstudvalg. For yderligere information, interviewaftaler mv. kontakt Fotografisk Center, Kit Vatit Jensen på 3393 0996 eller kurator@nullphotography.dk

Pressen er velkommen til fernisering fredag 14. december kl. 16-19 på Slottet, Carlsberg, hvor udstillingen åbnes af Charlotte Haslund-Christensen og kunstnerne vil være tilstede.

Ung dansk fotografi ’14 Fotografisk Center [ON THE GO] Slottet, Carlsberg Byen, Bryggernes Plads 11, 6 sal,
1799 København V.

Åbningstider: Tirsdag-fredag: 11-17 Lørdag-søndag: 12-16 M: info@nullphotography.dk W: www.photography.dk