Videnskab.dk? ?søger? ?studentermedhjælper? ?til? ?vores? ?udviklingsafdeling

I? ?2018? ?administrerer? ?Videnskab.dk? ?ordningen? ?”Bestil? ?en? ?Forsker”,? ?som? ?er? ?et? ?initiativ? ?under? ?den landsdækkende? ?videnskabsfestival? ?Forskningens? ?Døgn.? ?Bestil? ?en? ?Forsker? ?giver? ?alle? ?mulighed? ?for? ?at? ?få besøg? ?af? ?en? ?forsker? ?i? ?uge? ?17,? ?hvor? ?vi? ?forventer? ?at? ?koordinere? ?ca.? ?500? ?foredrag. Videnskab.dk? ?søger? ?en? ?studentermedhjælper? ?til? ?at? ?bistå? ?med? ?administration? ?af? ?Bestil? ?en Forsker-ordningen? ?10-15? ?timer? ?om? ?ugen.

Ansøgningsfrist? ?d.? ?23.11.2017.? ?Stillingen? ?ønskes? ?besat? ?fra? ?1.? ?december? ?2017.

Læs hele opslaget (pdf).

Skriv et svar